จากการสำรวจของ BroadSoft พบว่าร้อยละ 74 ขององค์กรมีแผนที่จะใช้การสื่อสารระบบคลาวด์ในอีกสองปีข้างหน้า

องค์กรต่างๆ เชื่อว่าบริการด้านการติดต่อสื่อสารครบวงจร (UCaaS) จะแก้ปัญหาด้านการจัดลำดับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหลักเพื่อเข้าสู่โลกดิจิตอล การปรับปรุงผลผลิตในการแชร์ข้อมูลร่วม การมีส่วนร่วมของลูกค้า และประสิทธิภาพของระบบไอที

GAITHERSBURG, Ma., March 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — จากการสำรวจโดย BroadSoft, Inc.ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Cisco และเป็นผู้นำตลาดโลกในด้านซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (SaaS) สำหรับการโทร การประชุม  การส่งข้อความ และศูนย์ติดต่อผ่านระบบคลาวด์ พบว่าร้อยละ 74 ของธุรกิจมีแผนจะใช้การติดต่อสื่อสารครบวงจร (UC) ผ่านระบบคลาวด์ในอีก 24 เดือนข้างหน้า

ผลการวิจัยนี้ได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นด้านการแชร์ข้อมูลร่วมในระบบคลาวด์ของ BroadSoft ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีขององค์กรสากลกว่า 1,000 ราย (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) จากทุกภาคส่วน

คุณ Michael Tessler ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท BroadSoft กล่าวว่า “ตลาดของบริการด้านการโทร การประชุม การส่งข้อความ และการดูแลลูกค้าผ่านการแชร์ข้อมูลร่วมในระบบคลาวด์ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และหุ้นส่วนของเราก็มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและข้อกังวลขององค์กร ตามที่ระบุจากการสำรวจในแง่ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ รวมถึงบริการกลุ่มเครือข่าย และการรวมเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในเชิงลึก” “การแข่งขันกำลังเข้มข้น และถึงเวลาแล้วที่ต้องนำข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดภายใน 24 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจซื้อ”

ผลการศึกษาเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้การติดต่อสื่อสารครบวงจร (UC) ผ่านระบบคลาวด์คือองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิตอลของหลายธุรกิจ จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าโซลูชันการสื่อสารผ่านระบบคลาวด์ช่วยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและลดความจำเป็นในการอัปเกรด (ร้อยละ 78) ลดงานที่ต้องทำในด้านไอที (ร้อยละ 70) และเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารขณะทำงานนอกสถานที่ (ร้อยละ 69)

วิวัฒนาการของระบบคลาวด์จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีเห็นว่าความฉลาดเชิงบริบท และความสามารถในการมองเห็นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และประวัติการสื่อสารในเวลาที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งสำคัญ (ร้อยละ 75) การวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการติดตามผลงานและผลผลิต (ร้อยละ 73) และปัญญาประดิษฐ์ (ร้อยละ 62) ก็ได้รับการพิจารณาว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน

ในการเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆ กำลังทำการประเมินพื้นฐานในการซื้อผลิตภัณฑ์ของตนอีกครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการหลัก 3 ประการจากการติดต่อสื่อสารครบวงจร (UC) ผ่านระบบคลาวด์ ได้แก่ ข้อเสนอบริการแบบร่วมและแบบกลุ่(ร้อยละ 70) ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นรูปธรรม (ร้อยละ 78) และความน่าเชื่อถือ ข้อกังวลหลักของผู้ซื้อคือความปลอดภัย (ร้อยละ 80) การควบคุม (ร้อยละ 78) และคุณภาพ (ร้อยละ 70)

จากการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของผู้ให้บริการของ BroadSoft ที่งาน BroadSoft Connections 2017 ทำให้มีความเข้าใจถ่องแท้ยิ่งขึ้น จากข้อสังเกตต่างๆ ในด้านตลาดการสื่อสารในระบบคลาวด์ และการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ

ดูข้อสรุปทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจด้านการแชร์ข้อมูลร่วมในระบบคลาวด์ของ BroadSoft โดยคลิกที่นี่

วิธีที่ใช้ในการสำรวจ
บริษัท BroadSoft ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีในองค์กร 1,005 รายจากเจ็ดประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บราซิล สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2560 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแทนธุรกิจทุกขนาด และมาจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย บริษัท BroadSoft เป็นผู้นำตลาดโลกในด้านซอฟต์แวร์ของธุรกิจระบบคลาวด์สำหรับบริการด้านการติดต่อสื่อสารครบวงจร (UCaaS)

เกี่ยวกับ BroadSoft:
บริษัท BroadSoft ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Cisco คือผู้ริเริ่มเทคโนโลยีด้านคลาวด์พีบีเอ็กซ์ (Cloud PBX) การสื่อสารแบบครบวงจร การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม และโซลูชันด้านศูนย์ติดต่อ สำหรับธุรกิจและผู้ให้บริการต่างๆ ใน 80 ประเทศ เรามีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้และทีมงานสามารถแบ่งปันแนวคิด และทำงานเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นการพัฒนาครั้งสำคัญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.BroadSoft.com

ทวิตเตอร์ | ลิงกต์อิน | บล็อกของ BroadSoft

สื่อประชาสัมพันธ์:

Niaobh Levestam, BroadSoft
+44 7919 605660
nlevestam@broadsoft.com

Erin Knapp, Matter for BroadSoft
617-502-6546
broadsoft@matternow.com

นักลงทุนสัมพันธ์:
Chris Martin
+1-561-404-2130
cmartin@broadsoft.com