April 13, 2023

Escalent ซื้อกิจการ C Space และ Hall & Partners

การรวมตัวกันนี้ทำให้เกิดพันธมิตรระดับโลกที่น่าประทับใจแก่ธุรกิจชั้นนำของโลก ดีทรอยต์, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Escalent บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและที่ปรึกษาชั้นนำได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ซื้อ C Space และ Hall & Partners จาก Omnicom ในฐานะที่บริษัท Escalent, C Space และ Hall & Partners เป็นพันธมิตรชั้นนำของแบรนด์ต่าง ๆ ที่โดดเด่นระดับโลก จึงได้ช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการคิดค้น ปรับปรุง และรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจมานานหลายปี ตอนนี้บริษัทได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างพันธมิตรที่ใหญ่ขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมีความสามารถมากขึ้นให้กับบริษัทชั้นนำของโลก โดยรวมความเชี่ยวชาญที่ลุ่มลึกในอุตสาหกรรมข้ามแบรนด์ ลูกค้า และผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของตลาดระดับโลกที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต ด้วยความร่วมมือกัน องค์กรจึงได้รับสถานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับแบรนด์ชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แก่ ยานยนต์และการขับเคลื่อน สินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก บริการทางการเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยี ตลอดจนพลังงาน โทรคมนาคม การเดินทางและการท่องเที่ยว […]

Read More