MITL-C

Web Desk February 23, 2016

การปรับใช้อย่างรวดเร็วสร้างข้อได้เปรียบด้านการเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก ขณะที่ Smartfren เดินหน้าเป็นผู้นำด้านการแข่งขัน ข้อความที่สำคัญ Smartfren เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่นำบริการ VoLTE มาใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียเป็นภูมิศาสตร์แห่งที่ห้าในการเปิดตัว VoLTE กับ Mitel Mitel ยังคงส่งมอบกลยุทธ์แรกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ OTTAWA, Feb. 23, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Mitel® (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW) ผู้นำระดับโลกในธุรกิจแบบเรียลไทม์ และการสื่อสารทางระบบคลาวด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ประกาศการนำโซลูชันการโทรด้วยเสียงและวิดีโอผ่าน LTE มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ LTE Andromax ของ Smartfren ที่เพิ่งประกาศตัวไปเมื่อไม่นานมานี้  Smartfren จะทำงานร่วมกับ Mitel อย่างใกล้ชิดในการเปิดตัวบริการใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2559 อย่างรวดเร็ว โดยประเทศอินโดนีเซียคือภูมิศาสตร์แห่งที่ห้าที่จะทำการเปิดตัว VoLTE จาก Mitel ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวบริการที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือกับ T-Mobile US และในทวีปยุโรปกับ 3UK การปรับใช้ 4G LTE อย่างรวดเร็วของ […]

Web Desk February 23, 2016

Rapid Deployment Provides First to Market Advantage as Smartfren Accelerates Ahead of the Competition Key messages Smartfren is the first to deploy VoLTE services to Indonesia Indonesia is the fifth geography to launch VoLTE with Mitel Mitel continues to deliver on its mobile-first, real-time communications strategy OTTAWA, Feb. 23, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Mitel® (Nasdaq:MITL) […]