Miscellaneous

PRA Health Sciences ขยายการดำเนินงานในประเทศสิงคโปร์

RALEIGH, N.C., Nov. 17, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — รายงานว่า PRA Health Sciences (PRA) (NASDAQ:PRAH) มีความยินดีที่จะประกาศว่า ทางบริษัทกำลังย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ในประเทศสิงคโปร์เพื่อสนับ สนุนการขยายการดำเนินงานของบริษัทในภูมิภาค โดยการย้ายสำนักงานนี้จะทำให้ PRA สามารถรวมพนักงานไว้เป็นหนึ่งเดียว และเป็นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงกับลูกค้าหลาย ๆ รายของบริษัทในภูมิภาคนี้ ซึ่งสำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนไบโอโพลิส อาคารนิวคลีออส ประเทศสิงคโปร์

“เราตื่นเต้นกับ ที่ตั้งใหม่นี้” Jonathan Newton ผู้บริหารอาวุโสระดับภูมิภาคของฝ่ายการปฏิบัติการทางคลินิกของ PRA (Asia Pac) กล่าว “ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยทางคลินิกที่ยอดเยี่ยม และเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคของ PRA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การย้ายสำนักงานนี้เป็นการรับรองความมุ่งมั่นของ PRA ที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าของเราและให้บริการอัน เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ดีในภูมิภาค”

ตั้งแต่ปี 2000 PRA ได้ขยายขีดความสามารถด้านทำเลที่ตั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทมา อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานของบริษัทในประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นสองเท่า และตั้งแต่ปี 2010 PRA ได้ดำเนินโครงการวิจัยทางคลินิก 23 โครงการในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินโครงการให้คำปรึกษาที่ไม่ใช่การวิจัยทางคลินิกอีก 3 โครงการ

“เรา มีความยินดีที่ PRA ให้ความสำคัญกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประสานการ ดำเนินงานในภูมิภาค และรู้สึกยินดีในการตัดสินใจของ PRA ที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่นี่ การขยายตัวของบริษัทจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของจุดยืนของประเทศสิงคโปร์ใน ฐานะศูนย์กลางอันยอดเยี่ยมในการจัดการการวิจัยทางคลินิกสำหรับบริษัทต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นที่ตั้งสำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะเริ่มแรก” นาย Kevin Lai กรรมการบริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และธุรกิจผู้บริโภคของคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) กล่าว

ในฐานะของเลขาธิการศูนย์ประสาน งานของ APEC ด้านการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ Good Clinical Practice (GCP) ประเทศสิงคโปร์จึงมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในด้านการพัฒนา GCP ในทวีปเอเชีย ซึ่งนำทางการริเริ่มต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรในการวิจัยทางคลินิก และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยทางคลินิกต่าง ๆ ที่ดำเนินการแบบพหุสถาบันในภูมิภาคนี้

ในปี 2015 PRA ได้รับการระบุให้เป็นองค์กรการวิจัยทางคลินิกที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียจาก BioPharma Asia Industry Awards ซึ่ง PRA เคยได้รับรางวัลเดียวกันนี้ในปี 2013 มาก่อน

เกี่ยวกับ PRA Health Sciences
ที่ PRA Health Sciences การจัดหาโซลูชันแห่งนวัตกรรมให้กับลูกค้าของเราคือสิ่งที่เราทำ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการค้นคว้ายาใหม่ ๆ ให้ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับลูกค้าของเรา และช่วยลูกค้าของเราในการพัฒนายาที่ช่วยชีวิตและยาที่พัฒนาชีวิตของผู้คน PRA มีพนักงานมากกว่า 11,000 คนที่ปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการการพัฒนาทางคลินิกที่ครอบคลุมทุกระยะ การศึกษาวิจัยในกว่า 80 ประเทศ PRA จัดหาโซลูชันที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของตลาดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่การพัฒนาทางคลินิกที่ให้บริการแบบครบวงจรไปจนถึงการบุกเบิกโมเดลที่ เรียกว่า Embedded Solutions™ โดย PRA ได้ดำเนินการพัฒนายาที่วางจำหน่ายในตลาดมาแล้วมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งครอบคลุมการบำบัดรักษาหลาย ๆ ด้าน และดำเนินงานในการวิจัยที่สำคัญหรืองานวิจัยเชิงสนับสนุนที่นำไปสู่การ อนุมัติยาดังกล่าวกว่า 50 ชนิด โดย FDA และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศ

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ: Christine Rogers, rogerschristine@prahs.com, +1 919.786.8463
สอบถามข้อมูลสำหรับนักลงทุน: InvestorRelations@prahs.com

Copyright © 2015 GlobeNewswire, Inc.